Nemo Apps
Emportez ces mots partout où vous allez.
Téléchargez gratuitement notre application d'apprentissage Nemo Thaï pour iPhone, iPad et Android.
Android app on Google Play
Thaï

Thaï

Lexique

สวัสดี
Săwătdee
Bonjour (salutation générale)
สวัสดี ครับ/ค่ะ
Săwătdee krāp / kà
Bonjour (plus poli)
ขอบคุณ
Kăwpkoon
Merci
ขอ โทษ
Káw tò—ht
Pardonnez-moi, excusez-moi
กรุณา
Gărōonaa
S'il vous plaît
ชน แก้ว!
Chohn gàaeo!
Santé ! (toast)
ลา ก่อน
Laa găwn
Au revoir
ราคา เท่าไหร่?
Raakaa tàorăi?
Combien ça coûte ?
เก็บ เงิน ด้วย ครับ/ค่ะ
Gĕp ngeern dùay krāp / kà
L'addition, s'il vous plaît
ห้อง น้ำ อยู่ ที่ ไหน?
Hàwng nāam yŭu tèe nái?
Où sont les toilettes ?
ประเทศ ไทย
Bprătàeht tai
Thaïlande
ภาษา ไทย
Paasáa tai
Le thaï (la langue)
กรุงเทพฯ
Groongtàehp
Bangkok
บาท
Băat
Baht (monnaie thaïe)
ใช่
Chài
Oui
ไม่ ใช่
Mài chài
Non
… หนึ่ง อัน
… nĕung an
Un …
… สอง อัน
… sáwng an
Deux …
สาม
Sáam
Trois (3)
อัน นี้
An nēe
Ce, ceci, celui-ci
อัน นั้น
An nān
Ce, cela, celui-là
ดี มาก
Dee màak
Très bien
สวย
Súay
Beau, Joli
อร่อย
Ărăwy
Délicieux
ฉัน ชอบ
Chán chàwp
Je l'aime
ตกลง
Dtŏh·klohng
OK, d'accord
เยี่ยม
Yìiam
C'est bon
… อยู่ ที่ ไหน?
… yŭu tèe nái?
Où est … ?
อะไร?
Ărai?
Quoi ?
เมื่อไหร่?
Mèuuarăi?
Quand ?
นิดหน่อย
Nītnăwy
Un peu
ยินดี ต้อนรับ!
Yindee dtàwnrāp!
Bienvenue !
สวัสดี ตอน เช้า
Săwătdee dtawn chāao
Bonjour (salutation matinale)
ราตรี สวัสดิ์
Raatree săwăt
Bonne nuit
บาย!
Baai!
Salut ! (en partant)
แล้ว พบ กัน ใหม่
Lāaeo pōhp gan măi
À plus tard
ขอบคุณ มาก ครับ/ค่ะ
Kăwpkoon màak krāp / kà
Merci beaucoup
ยินดี
Yindee
Avec plaisir
ไม่ เป็น ไร
Mài bpen rai
Aucun problème
ฉัน รัก คุณ
Chán rāk koon
Je t'aime
ยินดี ด้วย!
Yindee dùay!
Félicitations !
คุณ แนะนำ อะไร?
Koon nāenam ărai?
Que conseillez-vous ?
ฉัน ขอ ถ่ายรูป ได้ ไหม?
Chán káw tăairùup dài mái?
Puis-je prendre une photo?
นั่น คือ อะไร?
Nàn keuu ărai?
Qu'est-ce que c'est ?
คุณ มา จาก ที่ ไหน?
Koon maa jăak tèe nái?
D'où êtes-vous ?
ฉัน มา จาก …
Chán maa jăak …
Je viens de …
คุณ สบายดี ไหม?
Koon săbaaidee mái?
Comment vas-tu ?
ฉัน สบายดี
Chán săbaaidee
Je vais bien
คุณ ชื่อ อะไร?
Koon chèuu ărai?
Comment vous appelez-vous ?
ฉัน ชื่อ …
Chán chèuu …
Je m'appelle …
ยินดี ที่ ได้ รู้จัก
Yindee tèe dài rūujăk
Enchanté
ที่ นี่
Tèe nèe
Ici
ที่ นั่น
Tèe nàn
น่าสนใจ
Nàasóhnjai
Intéressant
เป็นไป ได้
Bpenbpai dài
Possible
ถูก
Tŭuk
Bon marché, correct, juste
มหัศจรรย์
Māhătsăjan
Merveilleux
ที่ ชื่นชอบ
Tèe chèuunchàwp
Préféré
มี ชื่อเสียง
Mee chèuusíiang
Célèbre
ยอด มาก!
Yàwt màak!
Génial !
ยุ่ง
Yòong
Occupé
พร้อม
Prāwm
Prêt, ensemble
ที หลัง
Tee láng
Plus tard
ตอน นี้
Dtawn nēe
Maintenant
ฉัน
Chán
Je, moi
คุณ
Koon
Vous, tu
เพื่อน
Pèuuan
Ami, Amie
รถ ตุ๊กตุ๊ก
Rōht dtōokdtōok
Tricycle motorisé Tuk Tuk
ไม่ มี อะไร
Mài mee ărai
Rien
มาก กว่า
Màak gwăa
Plus
บาง ที
Baang tee
Peut-être
แน่นอน
Nàaenawn
Évidemment
ฉัน เข้าใจ
Chán kàojai
Je comprends
ฉัน ไม่ เข้าใจ
Chán mài kàojai
Je ne comprends pas
กรุณา พูด อีก ครั้ง
Gărōonaa pùut ĕek krāng
Veuillez répéter, s'il vous plaît
คุณ พูด ภาษา อังกฤษ ได้ หรือ เปล่า?
Koon pùut paasáa anggrĭt dài réuu bplăo?
Parlez-vous anglais ?
ฉัน พูด ไทย ได้ นิดหน่อย
Chán pùut tai dài nītnăwy
Je parle quelques mots de thaï
… พูด เป็น ไทย ว่า ยังไง?
… pùut bpen tai wàa yang·ngai?
Comment dites-vous … en thaï ?
… แปล ว่า อะไร?
… bplaae wàa ărai?
Que signifie … ?
ฉัน ใช้ อินเทอร์เน็ต ที่ นี่ ได้ ไหม?
Chán chāi intuuhrnēt tèe nèe dài mái?
Puis-je avoir accès à Internet ici ?
ช่วย แนะนำ ร้าน อาหาร แถวๆ นี้ หน่อย?
Chùay nāenam rāan aaháan táaeotáaeo nēe năwy?
Pouvez-vous recommander un bon restaurant près d'ici ?
ลด ราคา หน่อย ได้ ไหม?
Lōht raakaa năwy dài mái?
Pouvez-vous me faire un prix ?
ไม่ อยาก ได้
Mài yăak dài
Je ne le veux pas
ช่วย ด้วย!
Chùay dùay!
À l'aide !
ตำรวจ
Dtamrŭaat
Police
หมอ
Máw
Docteur
ฝรั่ง
Fărăng
Un occidental, étranger
ทาง ไหน?
Taang nái?
Dans quelle direction ?
วัน นี้
Wan nēe
Aujourd'hui
คืน นี้
Keuun nēe
Ce soir
พรุ่งนี้
Pròongnēe
Demain
ซ้าย
Sāai
Gauche
ขวา
Kwáa
Droite
น้ำ
Nāam
Eau
ข้าว
Kàao
Riz
แกง
Gaaeng
Curry, soupe, ragoût
เผ็ด
Pĕt
Piquant
ไม่ เผ็ด
Mài pĕt
Non épicé
มี ความ สุข
Mee kwaam sŏok
Heureux
ถนน
Tănóhn
Rue
งู กิน หนู จน งู งงงวย
Nguu gin núu john nguu ngohng·nguay
Jeu de mots : Le serpent mange les rats jusqu'à ce qu'il devienne un serpent confus
Le thaï est la langue officielle de la Thaïlande et est parlé dans les îles de Phuket, Ko Samui, Ko Phangan, Ko Phi Phi, et les villes de Bangkok, Pattaya et Chiang Mai. Il s’écrit normalement en écriture thaïlandaise. Dans cette application, vous pouvez choisir d'afficher tous les mots thaï en écriture thaï, en caractères romains ou les deux.
Europe de l'Ouest
Anglais
Français
Allemand
Italien
Espagnol
Portugais
Grec
Néerlandais
Irlandais
Scandinavie
Norvégien
Suédois
Danois
Finnois
Europe de l'Est
Russe
Polonais
Tchèque
Hongrois
Croate
Roumain
Moyen-Orient et Asie du Sud
Arabe
Turc
Hébreu
Hindi
Tamoul
Cingalais
Asie de l'Est
Japonais
Chinois
Cantonais
Thaï
Coréen
Indonésien
Malais
Tagalog
Vietnamien
Changer de langue :
English English 日本語 日本語 español español
Deutsch Deutsch 简体中文 简体中文 português português
русский русский 繁體中文 繁體中文 italiano italiano
français français 한국어 한국어 Bahasa Indonesia Bahasa Indonesia
  ภาษาไทย ภาษาไทย  
Btn close